เพลินซอฟต์ : PlearnSoff

Play and Learn = PlearnSoff

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Welcome to the Frontpage

ที่มาและความสำคัญ

E-mail Print PDF

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

sipa 84p2

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ  บริษัท เพลินซอฟต์ ได้ดำเนินการโครงการ “สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทดลองทางเคมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ บริษัท เพลินซอฟต์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้โครงการ 84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน ดั้งนั้น เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล สำนักงานฯ และบริษัทฯ จึงมีความประสงค์แจกซอฟต์แวร์ สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน ให้โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งานฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข

 

สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง

 

นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายส่วนใหญ่ต้องได้รับการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่การศึกษาภาคปฏิบัติของวิชาเคมี มักได้รับโอกาสในทางการปฏิบัติ เรื่องของการทำการทดลองทางวิชาเคมีที่ไม่เท่าเทียมกัน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดอุปกรณ์ การทดลองมีค่าใช้จ่าย การทดลองบางหัวข้อมีอันตราย บางหัวข้อมีความยุ่งยากในการทำการทดลองจริง
    อาจารย์ผู้สอนหลายท่านอาจมีความไม่สะดวก ในการให้นักเรียนได้ทำการทดลองเนื่องจากหลายสาเหตุเช่น การขาดอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง อุปกรณ์ทดลองทางเคมีหลายอย่างเป็นอันตรายและแตกหักได้ง่าย รวมไปถึงการเตรียมสอนเนื้อหาและเตรียมอุปกรณ์สารเคมีก่อนการทดลอง ในแต่ละครั้งมีความยุ่งยาก
    ด้านค่าใช้จ่าย ในการทำการทดลองในแต่ละโรงเรียน ซึ่งในการทดลองการปฏิบัติเคมี ในหลายๆ เรื่อง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดลองเมื่อรวมการทดลองแต่ละครั้งสำหรับนักเรียนทุกคนรวมแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อุปกรณ์ที่ใช้ทดลองแตกหักได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเก็บบำรุงรักษาหลังทดลองเสร็จ รวมไปถึงการเสื่อมสภาพของสารเคมี

 picbefor
    

     จากภาพ ผู้สอนต้องเตรียมเอกสารการสอน เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง นักเรียนต้องใช้สารเคมีและอาจารย์ต้องให้คำแนะนำในการศึกษาและทดลอง

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ  บริษัท เพลินซอฟต์ ได้ดำเนินการโครงการ “สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทดลองทางเคมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ บริษัท เพลินซอฟต์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้โครงการ 84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน ดั้งนั้น เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล สำนักงานฯ และบริษัทฯ จึงมีความประสงค์แจกซอฟต์แวร์ สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน ให้โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งานฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข ระยะแรกจำกัดการแจกให้กับโรงเรียนนำร่อง จำนวน 100 โรงเรียนที่สนใจ ก่อนแจกจ่ายให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

และรบกวนให้ท่าน-ลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้ซอฟต์แวร์ สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน จำนวน 100 โรงเรียน ฟรี ภายในวันที่ 27 กันยายน 2555 Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH
Last Updated on Friday, 21 September 2012 13:26
 

การทดลองเสมือนจริง

กิจกรรมระหว่างเรียน


คุณสนใจการทดลองวิชาอะไร
 

Who's Online

We have 3 guests online